نرم‌افزار ارسال فکس گروهی «سیهاپ» برای ارسال انبوه فکس و بازاریابی به کمک فکس مورد استفاده قرار می‌گیرد. این نرم‌افزار توسط شرکت پایسا تولید شده و نسخه نمایشی آن برای استفاده از کاربران تهیه شده است. دریافت خودکار این نرم‌افزار از طریق وب‌سایت شرکت پایسا مدتی دچار مشکل شده بود. هم اکنون این مشکل برطرف شده و امکان دریافت خودکار نسخه دمو مجدداً فراهم گردیده است. لطفاً برای دریافت نسخه دمو به این آدرس مراجعه فرمایید. اطلاعات بیشتر راجع به سامانه ارسال فکس گروهی سیهاپ در این لینک موجود است.

 

fax